Jak szukać

Tekst

Można użyć dowolnego fragmentu tekstu, również osób i miejsc. Jeśli liczba wyników jest zbyt duża, można zawęzić poszukiwanie określając dodatkowe kryteria dat, miejsc, typów itp.

Daty

Format wpisywanych dat: rrrr-mm-dd, na przykład 1932-06-27.
  • Wyszukiwanie według dat obejmuje zarówno daty powstania dokumentu jak i  daty wymienione w dokumencie.
  • Wpisanie tylko daty początkowej spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów począwszy od tej daty. Wpisanie tylko daty końcowej spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów do tej daty włącznie.
  • Wpisanie samego roku, np. 1920 spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
  • Wpisanie roku i miesiąca, np. 1920-11, spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów od 1 listopada do 30 listopada 1920 roku.

  • Osoby i miejsca

    Można wybrać osobę lub miejsce z listy. Lista zawiera osoby wymienione w dokumentach, jak i autorów dokumentów, włączając w to instytucje. Spisy osób i miejsc mogą zawierać warianty z różną pisownią.