Back

Folder: 701/1/34

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderListy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 7 to 7

Item description

Title list Hermansieura do Józefa Piłsudskiego 
AuthorHermansieur 
Topic Niech żyje Polska 
Type List 
Description W liście zostało zawarte podziękowanie dla Marszałka Józefa Piłsudskiego za możliwość osobistego z nim spotkania. 
Persons Piłsudski, Józef;  
Dates 1920-11-20; 1920-11-28 
Languages fr 
Date of the item 1920-11-20 

Scans of documents

7
701-001-034-007.pdf

Click to enlarge