Back

Folder: 701/12/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1958 1958; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 104 to 106

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia nr 2. Un comunicato dell 'Episcopato polacco; Situazione interna in Polonia; La situazione economica della Polonia; Comunismo e anticomunismo 
Alternative title Informacje z Polski nr 2. Oświadczenie Episkopatu Polski; Sytuacja wewnętrzna w Polsce; Sytuacja gospodarcza w Polsce; Komunizm i antykomunizm 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Konferencja Episkopatu Polski temat sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce: praca duszpasterska przygotowująca do obchodów Millenium, akcja pozyskiwania pomocy dla najuboższych przez biskupa K. Pękalę, zgoda władz na wyjazd duchownych na studia za granicę itp. Opublikowanie przez Katolicką Agencje Prasową komentarza do oświadczenia Sekretariatu Prymasa Polski, na temat braku dobrej woli ze strony władz i nie zniesienia opłat celnych od darów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. W komunikacie poświęconym sytuacji wewnętrznej Polski poinformowanie m.in. o metodach rządzenia W. Gomułki i jego zależności od Moskwy czy podziałach wewnątrz polskiej partii komunistycznej. Komunikat na temat stanu polskiej gospodarki m.in. braku surowców, paliw, nadmiaru siły roboczej. Opinia na temat stosunku ludności wobec władzy komunistycznej w Polsce po 1956 roku, który przejawił się oczekiwaniem na zmianę pozycji Polski na arenie międzynarodowej, co pozwoliłoby na oderwanie się od bloku sowieckiego. 
Persons Gomułka, Władysław; Kłosiewicz, Wiktor Eugeniusz; Pękala, Karol; Rapacki, Adam;  
Places Częstochowa; Moskwa; Polska; Rosja; Rumunia; Rzym; Ukraina; Warszawa; Węgry;  
Dates 1956-10; 1958-02-11; 1958-02-13; 1958-03-21 
Languages it 
Date of the item 1958-03-21 
SubjectEpiskopat Polski, Kościół katolicki w Polsce, pomoc charytatywna, Wawel, Catholic Relief Services, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, system komunistyczny, Natolińczycy, Rady Narodowe, sytuacja gospodarcza, rolnictwo, plan Rapackiego, reżim komunistyczny

Scans of documents

104
105
106
701-012-005-104.pdf

Click to enlarge