Back

Folder: 701/12/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1958 1958; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 99 to 103

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 1. Relazione sulla situazione generale della Polonia 
Alternative title Informacje z Polski nr 1. Raport na temat ogólnej sytuacji w Polsce 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Raport na temat sytuacji w Polsce, przedstawiony 08.02.1957 roku przez adwokata Z. Stypułkowskiego w Londynie, na posiedzeniu Rady Jedności Narodowej. Dotyczył on różnych aspektów życia w Polsce m.in. przyrostu naturalnego, katastrofalnej sytuacji rolnictwa, spadku wydajności w przemyśle, zmniejszającej się liczby członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej czy Związku Młodzieży Polskiej. Stypułkowski wspomniał o zmianach w organach bezpieczeństwa czy biurokacji panującej w administracji państwowej. Władza komunistyczna osłabiła terror, było mniej aresztowań, ale cenzura była nadal utrzymana. Adwokat zwrócił uwagę na problem licznej grupy niepracującej młodzieży. Podkreślił, że Kościół katolicki w Polsce cieszy się dużym autorytetem, ale wielu księży pozostaje lojalnych wobec reżimu. 
Persons Biernacki, Bolesław; Bierut, Bolesław; Gomułka, Władysław; Piasecki, Bolesław; Sienkiewicz, Henryk; Stalin, Józef; Stypułkowski, Zbigniew; Wyszyński, Stefan;  
Places Częstochowa; Londyn; Polska; Rosja; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki;  
Dates 1956-08; 1956-10; 1956-11; 1957-02-08; 1957-03; 1958-02-17 
Languages it 
Date of the item 1958-02-17 
SubjectRada Jedności Narodowej, mniejszości narodowe, Ukraińcy, Białorusini, Grecy, Słowacy, Żydzi, rolnictwo, kołchozy, przemysł, PZPR, partia komunistyczna, odwilż komunistyczna, Związek Młodzieży Polskiej, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Służba Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska, cenzura, terror, Po prostu, Kluby, młodzież, Polityka, Tygodnik Demokratyczny, prymas Polski, Kościół katolicki w Polsce, pielgrzymka, nauczanie religii, Pax, Znak, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Scans of documents

99
100
101
102
103
701-012-005-099.pdf

Click to enlarge