Back

Folder: 701/12/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1962 1962; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; it
prevoius list of documents next

Item: pages from 68 to 71

Item description

Title Informazioni Dalla Polonia no 2. La situazione della Chiesa in Polonia; Lo stato d'animo del Popolo Polacco; Un discorso del presidente Bielecki 
Alternative title Informacje z Polski nr 2. Sytuacja Kościoła w Polsce; Nastrój narodu polskiego; Przemówienie prezydenta Bieleckiego 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Informazioni Dalla Polonia". 
Abstract Omówienie sytuacji Kościoła w Polsce: list Episkopatu Polski do marszałka sejmu Wycecha w sprawie łamania umowy z 1956 r., przyczyny pogarszających się stosunków między Kościołem a władzą, wypowiedź A. Zawadzkiego na sesji plenarnej Frontu Jedności Narodu o wspieraniu przez kler budowy Polski Ludowej.
Komunikat informujący o nastrojach antykomunistycznych w społeczeństwie polskim, spowodowanych pogorszającymi się warunkami życia. Przemówienie prezesa Rada Jedności Narodowej (Bieleckiego) na temat ograniczania działalności Kościoła w Polsce i pogorszenia jego sytuacji. 
Persons Bielecki, Tadeusz; Bierut, Bolesław; Wycech, Czesław; Wyszyński, Stefan; Zawadzki, Aleksander;  
Places Europa Środkowo-Wschodnia; Genewa; Londyn; Moskwa; Paryż; Polska; Rzym; Warszawa;  
Dates 1956-10; 1962-02; 1962-03-03; 1962-05-21 
Languages it 
Date of the item 1962-05-21 
SubjectKościół katolicki w Polsce, Episkopat Polski, prymas Polski, PRL, marszałek Sejmu PRL, komisja, La Croix, The Courier, Front Jedności Narodu, Przewodniczący Rady Państwa PRL, Caritas, działalność duszpasterska, nauczanie religii, budowa kościołów, kolektywizm, PZPR, partia komunistyczna, Rada Jedności Narodowej

Scans of documents

68
69
70
71
701-012-009-068.pdf

Click to enlarge