Back

Folder: 701/2/28

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderLipiec- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 37 to 37

Item description

Title Raport oficera informacyjnego przy Brygadzie Dońskich Kozaków do Dowództwa III Armii. 
AuthorOficer Informacyjny przy Brygadzie Kozaków Dońskich. 
Type Report 
Abstract Informacja na temat nastrojów wśród oficerów i żołnierzy Brygady Kozaków Dońskich wraz z sygestią by dowództwo dokonało podziału jednostki na mniejsze części i przydzieliło je do pułków polskich. 
Dates 1920-09-01 
Languages pl 
Date of the item 1920-09-01 

Scans of documents

37
701-002-028-037.pdf

Click to enlarge