Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 16 to 17

Item description

Title Rozkaz Nr 11 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 11Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Bieżące sprawy organizacyjne i finansowe. Zabezpieczenie pieniężne żołnierzy przebywających w podróżach służbowych, delegacjach i na urlopach chorobowych. Sprawy i zadania żołnierzy oddelegowanych i przyłączonych do drużyny robotniczej. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-11-05; 1920-11-06; 1920-11-08; 1920-11-09; 1920-11-10 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-10 

Scans of documents

16
17

Click to enlarge