Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 24 to 24

Item description

Title Rozkaz Nr 27 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 27 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Informacje o stanie zdrowia żołnierzy powracających do macieżystych jednostek. Finansowe zabezpieczenie powracających. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-10-26; 1920-11-03; 1920-11-10; 1920-11-18; 1920-11-20 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-20 

Scans of documents

24

Click to enlarge