Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 15 to 15

Item description

Title Rozkaz nr 13 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 13Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Rozkaz dotyczący bieżących kwestii finansowych. 
Abstract Bieżące sprawy finansowe. Ustalenie zasad dotyczących wydawania środków pieniężnych w czasie podróży służbowych. Określenie zasad przyznawania zaliczek oraz zakazu wydawania środków finansowych tym wszystkim, którzy nie przestrzegają reguł. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-10-26; 1920-11-11 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-11 

Scans of documents

15

Click to enlarge