Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 27 to 27

Item description

Title Rozkaz nr 32 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 32 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Rozkaz Naczelnika Komisji w sprawach organizacyjnych. 
Abstract Oddelegowanie do Łańcuta lekarza Mierkowskiego. Wysłanie w podróż służbową do Warszawy setnika Sażyna. Polecenie oddelegowania chorążego Tkaczuka do siedziby Głównego Atamana. 
Places Łańcut; Polska; Warszawa;  
Dates 1920-11-20; 1920-11-21; 1920-11-23; 1920-11-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-25 

Scans of documents

27

Click to enlarge