Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 26 to 26

Item description

Title Rozkaz nr 30 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 30 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Rozkaz Naczelnika Komisji. 
Abstract Ocena pracy setnika Stryżaka, wymienienie pełnionych przez niego funkcji i wykonywanych obowiązków, jak też podkreślenie jego wzorcowej służby. 
Places Polska;  
Dates 1919-12-14; 1920-11-24 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-24 

Scans of documents

26

Click to enlarge