Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 67 to 67

Item description

Title Rozkaz Nr 71 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 71 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorBondarowski, Michał; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Rozkaz Naczelnika Komisji. 
Abstract W dokumencie zawarto bieżące kwestie organizacyjne i personalne. Wydanie polecenia w sprawie oddelegowań żołnierzy, m.in. do pracy w redakcji w czasopiśmie "Syn Ukrainy". 
Places Polska;  
Dates 1920-12-19; 1920-12-23; 1920-12-24; 1920-12-25; 1920-12-27 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-27 

Scans of documents

67

Click to enlarge