Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 213 to 215

Item description

Title Raport skierowany do Naczelnika Sztabu Generalnego i Naczelnika Komisji Likwidacyjnej Ukraińskiej Republiki Ludowej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Рапорт скерований до Начальника Генерального Штабу і Начальника Ликвідаційної Комісії Української Народної Республікі у Речіпосполітий Польський 
AuthorNaczelnik Oddziału Zagranicznego 
Type Inne 
Description Raport dot. charakteru państwowości ukraińskiej. 
Abstract Spory, krytyka, polemiki, rozwiązania i propozycje dot. charakteru tworzonego państwa ukraińskiego. Sytuacja żołnierzy armii gen. Wrangla, we własnym interesie szukających porozumienia z Komisją Likwidacyjną. Rozstrzygająca rola gen. Kireja. Sytuacja Kozaków Kubańskich, przyłączonych do Armii Ukraińskiej. Propozycja połączenia ruchu ukraińskiego i rosyjskiego pod francuskim protektoratem. 
Persons Wrangel, Piotr;  
Places Francja; Polska; Ukraina;  
Dates 1921-02-05 
Languages ua 
Date of the item 1921-02-05 

Scans of documents

213
214
215

Click to enlarge