Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 49 to 50

Item description

Title Rozkaz Nr 39 Ukrańskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 39 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz w sprawach kadrowych i finansowych. 
Abstract Polityka kadrowa prowadzona wobec żołnierzy, finansowanie i warunki odbywania delegacji służbowych, sprawy personalne żołnierzy. Warunki w obozach dla internowanych. 
Places Polska;  
Dates 1920-12-01; 1920-12-02 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-02 

Scans of documents

49
50

Click to enlarge