Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 66 to 66

Item description

Title Rozkaz nr 66 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Wydanie polecenia w sprawie finansowego zabezpieczenia żołnierzy przyłączonych do Komisji Likwidacyjnej. 
Places Polska;  
Dates 1920-12-22; 1920-12-23 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-23 

Scans of documents

66

Click to enlarge