Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 65 to 65

Item description

Title Rozkazy nr 67 i 68 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 67 і68 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Bondarewski, Michał; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Rozkazy wydane przez Naczelnika Komisji oraz jego tymczasowego zastępcę. 
Abstract Dyspozycje związane z przekazaniem i przejęciem na czas określony obowiązków Naczelnika Komisji. 
Places Polska;  
Dates 1920-12-22; 1920-12-24 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-24 

Scans of documents

65

Click to enlarge