Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 86 to 86

Item description

Title Rozkaz Nr 16 Ukraińskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Jeńców Wojennych i Internowanych w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр.16 Украінської Ліквідаційної Комісії до справ полонених і інтернованих у Речіпосполітій Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. Poprawki w tekście (skreślenie pierwszego paragrafu). 
Abstract Rozkaz w sprawach związanych z urlopami i delegacjami służbowymi m.in. oddelegowanie żołnierza do Kalisza. 
Places Kalisz; Polska;  
Dates 1920-07-20; 1920-07-25; 1920-07-26; 1921-07-27 
Languages ua 
Date of the item 1921-07-27 

Scans of documents

86

Click to enlarge