Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 131 to 132

Item description

Title Memorandum do Ministra Spraw Wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Меморандум до Міністра Військових Справ Речіпосполітий польський 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Prośba o załatwienie spraw skierowana do strony polskiej. 
Abstract Problem transportu mienia wojskowego. Warunki sanitarne wśród żołnierzy, konieczność tworzenia szpitali. Istnieje konieczność wydawania dokumentów poświadczających legalność przebywania kozaków na terytorium Polski. Nagłośnienie sprawy niewydania na czas członkom Komisji Likwidacyjnej dokumentów poświadczających prawo poruszania się po terytorium Polski. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-11-21 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-21 

Scans of documents

131
132

Click to enlarge