Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 70 to 71

Item description

Title Rozkaz Nr 79 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 79 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz dot. funkcjonowania Armii Ukraińskiej. 
Abstract Sprawy organizacyjne i finansowe związane z funkcjonowaniem Armii Ukraińskiej. Wypełnienie obowiązków przez przyjętych do Armii Kozaków, podróże służbowe, działalnością drużyny robotniczej. Delegacje, stan zdrowia żołnierzy, zmiany personalne 
Places Polska;  
Dates 1920-12-27; 1920-12-30; 1920-12-31 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-31 

Scans of documents

70
71

Click to enlarge