Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 69 to 69

Item description

Title Rozkaz nr 75 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 75 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Rozkaz Naczelnika Komisji. 
Abstract W dokumencie zawarto informację o powrocie naczelnika z podróży służbowej i ponownym przejęciu przez niego obowiązków służbowych. Wydanie polecenia pułkownikowi Bondarowskiemu powrotu do swoich obowiązków. 
Places Polska; Tarnów;  
Dates 1920-12-24; 1920-12-29 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-29 

Scans of documents

69

Click to enlarge