Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 47 to 48

Item description

Title Rozkaz Nr 37 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 37 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Rozdysponowanie środków pieniężnych na uposażenie dla setnika, naczelnika oddziału zajmującego się inwalidami, uwięzionymi i chorymi. Przeznaczenie środków finansowych w związku z awansami i podróżami służbowymi. Środki finansowe przeznaczone na uposażenie dla żołnierzy powracających z rekonwalescencji. 
Places Polska;  
Dates 1920-11-11; 1920-11-21; 1920-11-25; 1920-11-27; 1920-11-28; 1920-12-20 
Languages ua 
Date of the item 1920-12-20 

Scans of documents

47
48

Click to enlarge