Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 20 to 20

Item description

Title Rozkaz nr 15 Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ Нр. 15 Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Komisji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Wydanie dyspozycji w kwestiach finansowych. Decyzje w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej chorej lekarce. Otrzymane środki finansowe powinnny pokryć jej leczenie lub zapewnić utrzymanie w postaci renty. 
Places Polska; Warszawa;  
Dates 1920-10-22; 1920-10-31; 1920-11-12 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-12 

Scans of documents

20

Click to enlarge