Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 298 to 299

Item description

Title Pismo skierowane do Naczelnika Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Письмо скероване до Начальника Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польщі 
AuthorDowództwo Armii 
Type Inne 
Description Pismo w sprawach warunków bytowych. 
Abstract Opis sytuacji panującej w obozach dla internowanych. Zaakcentowanie pogorszenia warunków życia Kozaków w skutek likwidacji jednego z taborów. 
Places Łańcut; Piotrków; Polska; Strzałkowo; Ukraina;  
Dates 1921-09-30 
Languages ua 
Date of the item 1921-09-30 

Scans of documents

298
299

Click to enlarge