Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 290 to 291

Item description

Title List do Mychajła Omelianowicza-Pawłenki 
Alternative title Лист до Михайла Омельяновича Павленки 
AuthorMinister Wojskowości i Dowodzący Armią Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Type Inne 
Description Pismo dot. spraw politycznych. 
Abstract Informacje o przeprowadonych rozmowach z przedstawicielami rządu polskiego, w których zaprezentowano negatywny stosunek do rządu ukraińskiego. 
Places Anglia; Polska; Rosja; Ukraina;  
Dates 1921-09-12 
Languages ua 
Date of the item 1921-09-12 

Scans of documents

290
291

Click to enlarge