Back

Folder: 701/7/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne | Документи разом ззалучниками;прикази Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної Місії.рапорти та кореспонденція Шефа Комісії Ліквідаційної місії.інформаційні повідомлення
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 223 to 224

Item description

Title Spis dowódców i urzędników Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Список старшин і урядовців Української Військової Ліквідаційної Комісії у Речіпосполітий Польський 
AuthorNaczelnik Kancelarii Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej 
Topic chorąży Sarwon 
Type Inne 
Description Dokument w formie tabeli. 
Abstract Nazwiska dowódców i urzędników. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1921-03-30; 1921-04-01 
Languages ua 
Date of the item 1921-03-30 

Scans of documents

223
224

Click to enlarge