Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 54 to 57

Item description

Title Samolikwidacja Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwii Prawosławnej. 
Alternative title Самоліквідація Української Автокефальної Православної Церкви 
AuthorKonsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Charkowie 
Type Dokument; Inne 
Description Odpis raportu o samolikwidacji Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej. 
Abstract Patriotyczna działalność mającej narodowy charakter Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej jest solą w oku bolszewickich władz Ukrainy. Tamtejsze GPU od dłuższego czasy dąży do ograniczenia wpływów i oddziaływania Cerkwi m. in. poprzez aresztowania aktywnych działaczy, oskarżając ich o działalność kontrrewolucyjną. Pod wpływem władzy i w wyniku utraty zdolnych kadr, podczas soboru nadzwyczajnego w Kijowie podjęto decyzję o zmianach w organizacji Cerkwi, ostatecznie ją dezintegrując i osłabiając. 
Places Charków; Kijów; Russia; Ukraina;  
Dates 1930-02-07; 1930-02-08 
Languages pl 
Date of the item 1930-02-08 

Scans of documents

54
55
56
57

Click to enlarge