Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 198 to 202

Item description

Title Komunikat informacyjny nr 6. Emigracja ukraińska we Francji. 
Alternative title Інформаційне повідомлення нр.1 Українська еміграція у Франції 
Type Inne 
Description Komunikat informacyjny dotyczący ukraińskiej emigracji we Francji. 
Abstract Na emigracji przebywają zarówno Kozacy Dońscy jak i Kubańscy. Wśród pierwszej grupy pojawiają się tendencje do suwerennej, niezależnej walki o niepodległość. Istnieje również stronnictwo "niepodległego Donu" inspirowane przez Moskwę. Kozactwo Kubańskie nie wykazuje takiej aktywności. Mimo prób organizacji, nie realizuje żadnego programu politycznego. Poza wspomnianymi grupami na terenie Francji, zauważyć można ukraińskich nacjonalistów (OUN) i zwolenników idei Symona Petlury (Ukraińska Rada Narodowa). 
Places Bułgaria; Chalette; Czechosłowacja; Francja; Galicja; Luksemburg; Lyon; Paryż; Polska; Praga; Rosja; Russia; Serbia; Ukraina; Warszawa;  
Languages pl 

Scans of documents

198
199
200
201
202

Click to enlarge