Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 150 to 152

Item description

Title Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Alternative title Письмо ІІ Відділу Головного Штабу до шефа Історичного Бюро Міністерства Військових Справ 
AuthorCharaszkiewicz, Edmund;  
Type Inne 
Description Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych generała Juliana Stachiewicza, dotyczące funkcjonowania i działalności Ligi Wzwolenia Krajów Europy Wschodniej Kaukazu i Zakaspijskiego Kraju. 
Abstract Czasopismo "Rozbudowa Nacji" z grudnia 1929 roku prezentuje wyłonienie się i funkcjonowanie Ligi Wyzwolenia Krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Zakaspijskiego Kraju. Jest ona konkurencją dla "Prometeusza"- organizacji bliskiej ideom Symona Petlury. Liga upatruje wrogów zarówno wśród Sowietów, jak i w Polakach. Dąży do umocnienia swoich struktur wewnętrznych i stworzenia kadr armii. Założyciele wywodzą się z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, O.W.U. Czernomorje oraz emigracyjnej młodzieży studenckiej. Konowałow-lider Ligi, od dłuższego czasu pobiera subwencje od bolszewików, co sugeruje inne spojrzenie na faktyczne cele i inspiracje tej organizacji. 
Persons Petlura, Symon; Stachiewicz, Julian;  
Places Charków; Europa Wschodnia; Genewa; Gruzja; Kaukaz; Kraj Zakaspijski; Niemcy; Polska; Rosja; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1930-05-16 
Languages pl 
Date of the item 1930-05-16 

Scans of documents

150
151
152

Click to enlarge