Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 194 to 194

Item description

Title Pismo Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Szefa Biura Historycznego generała Juliana Stachiewicza. 
Alternative title Письмо Народного Відділу Міністерства Внутрішних Справ до Шефа Історичного Бюро генерала Юлиана Стахевича 
AuthorSuchenek-Suchecki, Henryk; Wydział Narodowościowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Type Inne 
Description Pismo Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Szefa Biura Historycznego generała Juliana Stachiewicza, dotyczące ukraińskiej emigracji w Rumunii. 
Abstract W załączniku informacje dotyczące życia emigracji ukraińskiej w Rumunii. 
Persons Stachiewicz, Julian;  
Places Polska; Rumunia; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1931-11-28 
Languages pl 
Date of the item 1931-11-28 

Scans of documents

194

Click to enlarge