Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 223 to 260

Item description

Title Komunikat informacyjny nr 1. 
Alternative title Інформаційне повідомлення нр.1 
AuthorPełczyński; Oddział II Sztabu Głównego 
Type Inne 
Description Komunikat informacyjny dotyczący sytuacji na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, na podstawie przeglądu prasy. 
Abstract Na terenie Sowieckiej Ukrainy trwają przygotowania do mających się odbyć 1931-01-20 wyborów wiejskich i miejskich. W związku z dużym zróżnicowaniem etnicznym na ziemiach zamieszkałych przez mniejszości, należy podjąć intensywną pracę agitatorską i propagandową. Powszechne są na ziemiach ukraińskich akty antysemityzmu i zyskuje on coraz większą popularność zarówno wśród studentów jak i robotników. Podjęte zostały działania w celu podniesienia poziomu nauczania w szkołach i walki z analfabetyzmem, ponadto powołano do życia ukraińską filię Akademii Nauk Rolniczych. Zwrócono uwagę na antypolską propagandę w prasie zagranicznej. Ponadto komentowane są kwestie rolnictwa, przemysłu, kolektywiazcji, zapasów żywnosciowych, kolejnictwa i transprtu wodnego. Sporo miejsca poświęcono kwestii ukraińskiej niepodległości w kontekście artykułów w prasie zagranicznej i tej związanej ze środowiskami prawicowymi, opozycją polityczną wobec komunistów. 
Persons Dmowski, Roman; Petlura, Symon; Piłsudski, Józef; Stachiewicz, Julian; Zaleski, August; Zinowjew, Grigorij;  
Places Andruszew; Austria; Bałkany; Bałta; Berlin; Besarabia; Charków; Chersońszczyzna; Chicago; Czechosłowacja; Dniepr; Dniepropietrowsk; Europa; Europa Wschodnia; Francja; Gadziacz; Gdańsk; Górny Śląsk; Grodzieńszczyzna; Hutor Pokrowski; Kanada; Kaukaz; Kijów; Konstantynopol; Litwa; Lwów; Małopolska; Małopolska Wschodnia; Monachium; Moskwa; Niemcy; Nowy Dniepr; Perejasław; Polesie; Polska; Połtawa; Rosja; Rostów nad Donem; Rumunia; Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; Stary Dniepr; Ukraina; Ukraina Sowiecka; Warszawa; Wiedeń; Wilno; Winnica; Wołyń; Zagłębie Donieckie; Związek Socjalistycznych Republik Rdzieckich;  
Dates 1930-03-03; 1930-05-05; 1930-05-06; 1930-09-28; 1930-10-01; 1930-10-02; 1930-10-05; 1930-10-06; 1930-10-10; 1930-10-12; 1930-10-17; 1930-10-18; 1930-10-20; 1930-10-23; 1930-10-30; 1930-11-01; 1930-11-02; 1930-11-04; 1930-11-06; 1930-11-07; 1930-11-20; 1930-11-28; 1931-01-20 
Languages pl 
Date of the item 1930-11-28 

Scans of documents

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

Click to enlarge