Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 59 to 64

Item description

Title Likwidacja Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej. 
Alternative title Ліквідація Української Автокифальної Православної Церкви 
AuthorKonsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie 
Type Inne 
Description Odpis raportu Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie dotyczący sytuacji Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej, kolektywizacji i reemigrantów z Wołynia. 
Abstract Bolszewickie władze ukraińskie, pomimo ugodowej postawy reprezentantów i działaczy Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej, dążą do jej rozbicia. Aresztowania jej wybitnych przedstawicieli poprzedziły obrady soboru, na którym zadecydowano o rozbiciu Cerkwi poprzez odrzucenie obecnej struktury organizacyjnej. Szykanowani są też księża katoliccy. Na wsiach postępuje proces kolektywizacji. Nie odbywa się on bez użycia siły. Akceptuje go zaledwie 10% chłopów. Oporni są przymusowo wysyłani w głąb kraju. W takiej sytuacji wielu Niemców i Polaków przybyłych z terenów zaboru pruskiego wyraża chęć powrotu w rodzinne strony. Konsulat w Kijowie sugeruje wpuszczanie reemigrantów do Polski i stworzenie im możliwości uzyskania obywatelstwa. 
Persons Petlura, Symon;  
Places Bar; Biała Cerkiew; Kijów; Niemcy; Płoskirów; Połonne; Rosja; Russia; Syberia; Ukraina; Winnica; Wołyń;  
Dates 1930-04-02 
Languages pl 
Date of the item 1930-04-02 

Scans of documents

59
60
61
62
63
64

Click to enlarge