Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 37 to 41

Item description

Title Opracowanie dotyczące ukraińskiej emigracji w Czechosłowacji. 
Alternative title Опрацьовання відносно української еміграції в Чехословаччині 
AuthorPoselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze 
Type Inne 
Description Odpis raportu Polskiego Poselstwa w Pradze, dotyczącego politycznych realiów wśród ukraińskiej emigracji w Czechosłowacji. 
Abstract Analiza politycznej działalności Ukraińców pozostających na emigracji w Czechosłowacji. Krótka charakterystyka emigracyjnych organizacji politycznych. 
Places Belgia; Berlin; Czechosłowacja; Francja; Kubań; Niemcy; Polska; Połtawa; Praga; Ruś Podkarpacka; Stany Zjednoczone Ameryki; Ukraina; Wiedeń;  
Languages pl 

Scans of documents

37
38
39
40
41

Click to enlarge