Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 69 to 69

Item description

Title Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Alternative title Письмо ІІ Відділу Головного Штабу до шефа Історичного Бюро Міністерства Військових Справ 
AuthorOddział II Sztabu Głównego 
Type Inne 
Description Pismo przewodnie do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych generała Juliana Stachiewicza. 
Abstract W załączniku pismo Poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze dotyczące działalności Ukraińskiej Organizacji Wojskowej. 
Persons Stachiewicz, Julian;  
Places Czechosłowacja; Polska; Praga; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1930-03-03; 1930-04-01 
Languages pl 
Date of the item 1930-04-01 

Scans of documents

69

Click to enlarge