Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 34 to 35

Item description

Title Odezwa propagandowa do narodu ukraińskiego 
Alternative title Пропагандна відозва до українського народу 
AuthorGrupa robotników-państwowców 
Type Proclamation 
Description Maszynopis. 
Abstract Wezwanie w odezwie do wspólnych wysiłków w celu zachowania niezależności i odbudowy Ukrainy. Komentarz na temat bieżącej sytuacji politycznej. Zwrócenie uwagi na upadek państwowości. Poszukiwanie przyczyn takiego stanu rzeczy, wymienienie sprawców. Wezwanie do pracy w celu odbudowy niezależnego i silnego państwa ukraińskiego. Przypomnienie, iż szczyt rozwoju Ukrainy przypadł na czasy republiki hetmańskiej Pawła Skoropadskiego. Opisanie sytuacji Ukrainy w ówczesnym środowisku międzynarodowym. Propozycja stworzenia robotniczej monarchii zarządzanej przez robotników, chłopów, inteligencję, przemysłowców i duchowieństwo. Jako głównych wrogów państwa ukrainskiego wymieniono petlurowców i bolszewików. 
Persons Skoropadski, Pawło;  
Places Polska; Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

34
35

Click to enlarge