Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; ru
prevoius list of documents next

Item: pages from 2 to 29

Item description

Title Wolna Kozacczyzna Nr 53, Praga, 1930. 
Alternative title Вільна Козаччина НР53 Прага 1930 
Type Inne 
Description Dwutygodnik literacko-polityczny "Wolna Kozaczczyzna". 
Abstract Problematyka polityczna, gospodarcza i społeczna. Artykuł jubileuszowy z okazji rocznicy konferencji genewskiej, tekst poświęcony ideologii bolszewickiej, artykuł w hołdzie Tomaszowi Masarykowi w świetle jego związków z Kozactwem. Tekst dotyczący optymizmu i pesymizmu życia ludzkiego w kontekście rozważań o sytuacji historycznej i politycznej kozacczyzny. Recenzja książki o bolszewizmie. Opowiadania pt.: "Pająki", „Wspomnienia cygańskie”, „Nieszczęśnicy Kaukazu”. W dalszej części poruszono następujące tematy: sytuacji gospodarczej, handlu, działalności banków, przemysłu, właścicieli ziemskich, opinii obywateli innych państw o Kozakach, warunków życia Kozaków, sposobu ubioru, walki, gospodarowania, balu mieszkańców kubańszczyzny w Paryżu, sytuacji Kozaków w dońskim korpusie kadetów, Kozaków przebywających w Afryce, proletariatu kozackiego, zbiórki pieniędzy na szczytne cele, kozackich spotkań wigilijnych, świąt w bułgarskiej stanicy, sytuacji na powincji ukraińskiej, kolektywizacji, polityki mieszkaniowej, osiągnięć i przebiegu kolektywizacji. Ponadto: listy czytelników, felietony, wiersze. 
Places Bułgaria; Czechosłowacja; Francja; Macedonia; Praga; Słowacja; Ukraina;  
Dates 1788; 1789; 1930-01-11; 1930-03-10 
Languages ru 
Date of the item 1930-03-10 

Scans of documents

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Click to enlarge