Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; ru
prevoius list of documents next

Item: pages from 87 to 115

Item description

Title Odpowiedzi Wolnej Kozaczczyzny- zbiór artykułów polemicznych skierowanych do generała Bohajewskiego. Praga. 1929. 
Alternative title Відповіді Вільної Козаччини -збір полемічних статей направлених до генерала Богаевського Прага 1929 
AuthorZjednoczenie Wolnej Kozaczczyzny 
Type Inne 
Description Broszura zawierająca artykuły polemiczne wobec tez generała Petra Bohajewskiego. 
Abstract Rola niepodległości w dążeniach kozaków. Historia polityczna w kontekście relacji z Rosją. Odmienność narodu ukraińskiego. Treść przysięgi kozackiej, słowa hymnu, wygląd flagi, kształt pieczęci i waluta. Rola rewolucji przy tworzeniu niepodległego bytu państwowego. Rozważania na temat funkcjonowania w rosyjskiej strefie wpływów i poza nia. Niezależność, samodzielność – głównym dążeniem kozaków, zgodnie z ich narodowym charakterem. Krótka historia stosunków rosyjsko-kozackich również w dobie powstawania ZSRR. Działania rządu Aleksandra Kiereńskiego wobec kozaczczyzny ograniczały się się jedynie do zaopatrzenia wojskowego. Nowe prawa Rosji prowadziły do ciemiężenia kozaków. Zdaniem Bohajewskiego przyszła władza powinna dobrze odnosić się do kozaków i rozumieć ich odmienności. Stała nienawiść Rosjan wobec Ukraińców-główny powód dążeń do niepodległości. Artykuł "Dwa pokoje": charakterystyka społeczeństwa rosyjskiego. Sytuacja w Rosji po wybuchu rewolucji październikowej, kiedy to kozacy stracili ludność, niezależność materialną, a wiele osób udało się na emigrację. Refleksje, dotyczące historii walki kozackiej. Obcość, nieznajomość historii i języka w podejściu Rosjan do Ukraińców. Problemy emigracji, a wśród nich różnice pomiędzy ukraińskimi i rosyjskimi uchodźcami, odmiennne cele i zadania. Rozważania dotyczące natury narodu ukraińskiego i działań kulturalnych. Krytyka atamana Bohajewskiego za brak programu politycznego i zgodę na samodzielne istnienie Białorusi i Ukrainy. Cele wolnego kozactwa, podkreślenie najważniejszej roli konstytucji. Kronika działań zmierzających do uzyskania niepodległości. Wspólne interesy narodów walczących z bolszewikami, ich polityczno-gospodarcze powiązania. Artykuł "Dońscy Hiszpanie": opisujących kozaków godzących się na funkcjonowanie w granicach ZSRR. Pomimo korzeni ukraińskich w partiach rosyjskich uchodzą za obrońców interesów kozactwa. Do kozackich Hiszpanów zaliczono też generała Bohajewskiego. 
Places Anglia; Armenia; Białoruś; Bułgaria; Czechy; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Gruzja; Jugosławia; Kazachstan; Litwa; Łotwa; Rosja; Rumunia; Serbia; Ukraina;  
Dates 1671; 1905; 1917; 1918; 1920; 1929 
Languages ru 
Date of the item 1929 

Scans of documents

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Click to enlarge