Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; ru
prevoius list of documents next

Item: pages from 120 to 147

Item description

Title Wolna Kozacczyzna Nr 54, Praga, 1930. 
Alternative title Вільна Козаччина нр54 Прага 1930 
Type Inne 
Description Dwutygodnik literacki i polityczny. 
Abstract Historia stosunków rosyjsko-ukraińskich, zauważakna asymetria, historia narodu kozackiego. Esej poświęcony osobie Józefa Piłsudskiego. Nastawienie społeczeństwa ukraińskiego do planu pięcioletniego, aktywacja ludności, rola propagandy. Zakładany rozwój: transportu, rolnictwa, przemysłu cięzkiego. Flaga narodowa i symbole kozackie-znaczenie i hstoria. Charakterystyka dowódców ukraińskich z przeszłości. Sytuacja emigrantów m. in. w Serbii i Peru. Życie i obyczaje mieszkańców Kałmucji. Rolnictwo: modernizacja i proces rozkułaczania. Ponadto: bajki, opowieści, poezje. 
Persons Piłsudski, Józef; Trocki, Lew;  
Places Estonia; Finlandia; Francja; Jugosławia; Litwa; Łotwa; Niemcy; Peru; Polska; Republiki Kaukaskie; Rosja; Ukraina; Wielka Brytania;  
Dates 1924; 1925; 1929-12-23; 1930-03-25 
Languages ru 
Date of the item 1930-03-25 

Scans of documents

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Click to enlarge