Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 70 to 70

Item description

Title Ukraińska Organizacja Wojskowa. 
Alternative title Українська Військова організація 
AuthorPoselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze 
Type Inne 
Description Odpis raportu Poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze dotyczący Ukraińskiej Organizacji Wojskowej. 
Abstract Pomimo finansowania przez władze litewskie, rząd niemiecki i emigrantów z Ameryki, sytuacja ekonomiczna Ukraińskiej Organizacji Wojskowej budzi niepokój jej członków. Zwolennicy Związku Radzieckiego zaczynają odgrywać w Organizacji coraz większą rolę. Toczą oni walkę polityczną ze zwolennikami pułkownika Konowalca. 
Places Berlin; Czechosłowacja; Niemcy; Polska; Praga; Russia; Stany Zjednoczone Ameryki; Ukraina;  
Dates 1930-03-03 
Languages pl 
Date of the item 1930-03-03 

Scans of documents

70

Click to enlarge