Back

Folder: 701/1/32

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderListy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego
Folder description1918 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 47 to 49

Item description

Title List Stanisława Szeptyckiego do Józefa Piłsudskiego 
AuthorPiłsudski, Józef; Szeptycki, Stanisław;  
Type List 
Description W dwóch listach pisanych do Józefa Piłsudskliego, Stanisław Szeptycki pisze min. o otrzymaniu i zaznajamianiu się z instrukcją operacyjną Wojska Polskiego w Kurlandii. Pisze także o możliwej federacji z Białorusią i Litwą. 
Persons Piłsudski, Józef; Szeptycki, Stanisław;  
Places Lida;  
Dates 1919-02-08; 1919-10-03 
Languages pl 
Date of the item 1919-10-03 

Scans of documents

47
48
49
701-001-032-047.pdf

Click to enlarge