Back

Folder: 701/1/58

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderGabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty
Folder description1920 1927; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 56 to 78

Item description

Title Sprawozdanie o wojskowym położeniu Polski 
Type Dokument 
Abstract Sytuacja polityczna Europy i układ sił na początku lat dwudziestych. Organizacja polskiej Siły Zbrojnej i plany rozwojowe. 
Places Bukareszt; Czechosłowacja; Francja; Gdańsk; Holnia; Jugosławia; Kaukaz; Kłajpeda; Litwa; Niemcy; Polska; Rosja; Rumunia; Ukraina; Westerplatte, Gdańsk, Poland; Włochy; Wołga;  
Dates 1923 
Languages pl 

Scans of documents

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
701-001-058-056.pdf

Click to enlarge