Back

Folder: 701/1/58

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderGabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty
Folder description1920 1927; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 346 to 346

Item description

Title Kopia poświadczenia zakupu nowych silników 
AuthorMorelie 
Type Dokument 
Description dublet 
Abstract Poświadczenie, że zakupione silniki są nowe. 
Dates 1920-02-26 
Languages pl 
Date of the item 1920-02-26 

Scans of documents

346
701-001-058-346.pdf

Click to enlarge