Back

Folder: 701/1/58

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderGabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty
Folder description1920 1927; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 291 to 291

Item description

Title Odpis telegramów z dnia 04.VI.1926 ; 10.VI.1926 ; 22.VI.1926 
AuthorMasny; Koźmiński 
Type Dokument 
Description maszynopis 
Abstract Zawiadomienie o nieprzysługiwaniu dodatku asystencyjnego i przysługiwaniu połowy wymiaru dodatku ćwiczebnego od 24 maja. 
Places Poznań; Toruń; Warszawa;  
Dates 1926-06 
Languages pl 
Date of the item 1926-06 

Scans of documents

291
701-001-058-291.pdf

Click to enlarge