Back

Folder: 701/1/65

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderGabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego
Folder description 1932 1932 ; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 3 to 3

Item description

Title Pismo przewodnie gen. Małachowskiego do Ministerstwa Spraw Wojskowych 
AuthorMałachowski, Stanisław;  
Topic dochodzenia prokuratorskie 
Type Dokument 
Description W piśmie znajdujemy informację o przesłaniu wyników dochodzeń prokuratorskich. 
Persons Mackiewicz, Mieczysław; Małachowski, Stanisław;  
Places Łódź; Warszawa;  
Dates 1932-10-13; 1932-10-15 
Languages pl 
Date of the item 1932-10-15 

Scans of documents

3
701-001-065-003.pdf

Click to enlarge