Back

Folder: 701/1/65

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
FolderGabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego
Folder description 1932 1932 ; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 15 to 19

Item description

Title Rozkaz nr 13 wydany przez gen. Mackiewicza. 
AuthorMackiewicz, Mieczysław;  
Type Inne 
Description W tekście wydanego przez siebie rozkazu gen. Mackiewicz ukazał wyniki pracy oficerów i żołnierzy w podległych mu oddziałach. Chwaląc przy tym dowódców dowodzących najlepszymi jego zdaniem kompanii, którzy byli młodzi, dopiero co pokończywszy szkoły oficerskie. 
Persons Kowalski, Włodzimierz; Mackiewicz, Mieczysław;  
Places Raducz; Skierniewice;  
Dates 1932-08-29; 1932-09-03; 1932-09-16 
Languages pl 
Date of the item 1932-09-16 

Scans of documents

15
16
17
18
19
701-001-065-015.pdf

Click to enlarge