Back

Folder: 701/12/8

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
FolderKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1961 1961; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 30 to 32

Item description

Title Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 16. Głosy watykańskie o spotkaniu wiedeńskim; Obrona Ziem Zachodnich; Kolonializm sowiecki; Z Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie 
AuthorAmbasada RP przy Watykanie 
Type Inne 
Description Komunikaty "Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie". 
Abstract Komentarz "Osservatore della Domenica", dotyczący wiedeńskiego spotkania prezydenta Kennedy'ego i premiera N. Chruszczowa. Komunikat na temat propagandy komunistycznej w sprawie Ziem Zachodnich i przekazania ich Polsce jako rekompensaty za polskie tereny wschodnie. Poinformowanie o corocznej konferencji na Uniwersytecie w Georgetown, poświęconej radzieckiemu kolonializmowi. Ukazanie się nakładem Funduszu im. Karola z Brzezia Lanckorońskiego, III tomu serii "Elementa ad fontium editiones", zawierającego "Repertorium rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae". 
Persons Aleksander I Romanow; Alessandrini, Federico; Bonaparte, Napoleon; Bunn, Edward; Bunn, Edward B.; Davids, Jules; Dębicki, Roman; Dobriański, Lew; Gonzaga de Nevers, Ludwika Maria; Henry, Paul Marc; Jan II Kazimierz Waza; Jan III Sobieski; Karski, Jan; Kennedy, John Fitzgerald; Kerekes, Tibor; Lanckoroński, Karol Antoni; Lisowski, Jan; Mittlebeeler, Emmet V.; Mołotow, Wiaczesław; Niezbrzycki, Jerzy; Orsini, Virginio; Ribbentrop, Joachim von; Roosevelt, Franklin Delano; Schettenleib, Charles; Sharabi, Hisham; Szczerbowicz, Olgierd; Tang, Peter S. H.; Winkler, Edmund; Władysław IV Waza; Wszelaki, Jan; Wyhowska De Andreis, Wanda; Zebot, Cyryl;  
Places Ameryka Południowa; Berlin; Camp David; Elba; Europa; Grodno; Kuba; Laos; Lwów; Łuck; Moskwa; Niemcy; Niemen; Polska; Poznań; Rzym; Stany Zjednoczone Ameryki; Szczecin; Tyber; Warszawa; Węgry; Wiedeń; Wietnam; Wilno; Wrocław;  
Dates 1961; 1961-06-05; 1965 
Languages pl 
Date of the item 1961-06-05 
SubjectOsservatore della Domenica, pokój w Tylży, prezydent Stanów Zjednoczonych, komunizm, Organizacja Narodów Zjednoczonych, sytuacja międzynarodowa, Ziemie Zachodnie, granica na Odrze i Nysie, Uniwersytet Georgetown, Jezuici, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Elementa ad fontium editiones, Repertorium rerum Polonicarum ex Archivo Orsini in Archivo Capitolino Romae, ambasada RP przy Watykanie

Scans of documents

30
31
32
701-012-008-030.pdf

Click to enlarge