Back

Folder: 701/16/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia
FolderProtokół z 1-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, plan Zjazdu, rezolucja zjazdowa, projekt Konstytucji KNAPP; protokół Zjazdu Organizacji Ideowych i działaczy politycznych Polonii Amerykańskiej
Folder description1942 1942; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 94

Item description

Title Dokumenty z 1-ego Zjazdu Plenarnego Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia 
AuthorKomitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia 
Topic Protokoły 
Type Report 
Abstract Upoważnienia Związku Obrony Narodowej dla delegatów na zjazd organizacji ideowych. Lista delegatów na tenże zjazd. Telegramy z życzeniami pomyślnych obrad. Protokół ze Zjazdu Organizacji Ideowych i Działaczy Politycznych Polonii Amerykańskiej. Protokół z 1-ego Walnego Zjazdu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) w Nowym Jorku w dniach 20 i 21 czerwca 1942 roku. Deklaracja Ideowa i stanowisko Komitetu wobec przyszłości Polski w Europie. Protokół z 1-ego Zjazdu Plenarnego KNAPP odbytego w Nowym Jorku 10 i 11 października 1942 roku. Znajduje się w nim depesza do prezydenta Roosevelta i konstytucja tejże organizacji. Odezwa KNAPP do Polonii Amerykańskiej. 
Persons Bazanowski, Kazimierz; Bruśnicki, Tadeusz; Daniel, Piotr; Dodatko, Jan Z.; Flak, Paul. P.; Gawkowski, Stanisław; Hinkelman; Hrabota, Józef; Jakubiec, Jan; Januszewski, Franciszek; Korzeniewski, Józef; Kozłowski, Leon; Kruszewski, Ludwik; Kwiciński, Andrzej; Lisiecka, A.; Malinowski, B.; Morawski, J.; Niedzwiedzki, Laurence; Nowicki, Edward; Ostrowski, J.; Paryski, Marie; Polaski, Władysław; Reski, John; Roosevelt, Franklin Delano; Siemiradzka, Stanisława; Skowronkowa, Elżbieta; Smoleńska, Marya; Solarczyk, Adam; Stańczuk, Władysław; Stonina, Anthony J.; Sypniewski, C.W.; Trzciński, Józef; Tuchowicz, Władysław; Urbanowski, Bolesław; Wanatowicz, Stefania; Zachorodny, Józef;  
Places Camden; Detroit; Nowy Jork; Toledo, Ohio;  
Dates 1942 
Languages pl 
Date of the item 1942 
SubjectProtokoły

Scans of documents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94-1
94-2

Click to enlarge