Back

Folder: 701/16/7

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia
FolderProtokół z 2-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, porządek dzienny posiedzenia Zarządu; projekt pisma do Prezydenta F.D. Roosevelta
Folder description1943 1943; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 56

Item description

Title Protokół z 2-ego Zjazdu Plenarnego Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, porządek dzienny posiedzenia Zarządu. Projekt pisma do prezydenta F.D.Rooseveleta. Listy do amerykańskich senatorów i inne dokumenty. 
AuthorKomitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia 
Topic Protokoły 
Type Report 
Abstract Pismo M.F.Węgrzynka informujące w języku angielskim o sytuacji Polski. Protokół wraz z załącznikami z 2-ego Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego KNAPP odbytego 13 i 14 marca 1943 roku. Instrukcja dla oddziałów Komitetu Narodowego w sprawie rozpowszechniania broszur polskich. Projekt informacji Centralnego Biura Rejestracji Wkładu Polonii w II wojnie światowej.Projekt pisma do prezydenta F.D.Roosevelta z dnia 9 września 1943 roku.Listy służbowe w sprawie polskiej do amerykańskich senatorów. Informacja Centralnego Biura Ewidencyjnego o stratach, działaniach i odznaczeniach Polonii Amerykańskiej. 
Persons Adler; Cytacki, W.; Erlich; Flak, Paul. P.; Januszewski, Franciszek; Kaskas, Anna; Kopeć, Antoni; Kosiński, Jan A.; Kozłowski, Leon; Lipa, Mateusz; Matuszewski, Ignacy; Morawski, Ignacy; Ogonowski, Antoni; Onacewicz, Włodzimierz; Piech, J.; Pilch, Wacław; Reynolds, Robert R.; Schoenowa, Zofia; Tarnowski, Antoni; Urbanowski, Bolesław; Węgrzynek, Maximilian F.;  
Places Nowy Jork;  
Dates 1943; 1944-01-08 
Languages pl 
Date of the item 1943 
SubjectProtokoły

Scans of documents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Click to enlarge