Back

Folder: 701/2/29

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderLipiec- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 26 to 29

Item description

Title Raport kierownika Straży Kresowej pow. Włodzimierskiego w organizacji władzy bolszewickiej na Wołyniu 
AuthorBoerner, Ignacy;  
Abstract Pismo skierowane do Szefa Oddziału II Dow. 3 Armji do wiadomości Adjutantury Generalnej Belweder informujące o agitacji politycznej przez władze sowieckie w miejscowościach zajętych. Przy każdej armii istnieje oddział polityczny, który kieruje akcją agitacyjną wśród wojska i ludności, mającą na celu podtrzymanie władzy sowieckiej.Podano sposoby tej agitacji.Ważne informacje podane są w instrukcjach dla tzw. "krestrobotników" Instrukcja wskazuje, że jedną z głównych przyczyn niepowodzeń militarnych bolszewików jest brak poparcia ze strony ludności ukraińskiej i podaje sposoby jak to zmienić. 
Places Gł.Poczta Polowa III;  
Dates 1920-10-12 
Languages pl 
Date of the item 1920-10-12 

Scans of documents

26
27
28
29
701-002-029-026.pdf

Click to enlarge