Back

Folder: 701/2/29

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderLipiec- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 9 to 19

Item description

Title Raport w sprawie zajęcia Wilna 
AuthorBoerner, Ignacy;  
Type Report 
Abstract Raport dotyczący zajęcia Wilna. Opisano Zachowanie się wojska litewskiego, stanowisko Rządu Kowieńskiego, zachowanie się ludności polskiej, litewskiej i żydowskiej, stanowisko Ententy, Nowy Rząd, stan ekonomioczny i finansowy i treści informacji prasowych. 
Persons Bobicki, Leon; Chardigny, Pierre-Auguste; Łuckiewicz, Anton; Reboul, Constantin; Rządkowski, Jan; Żeligowski, Lucjan;  
Dates 1920-10-15; 1920-10-21 
Languages pl 
Date of the item 1920-10-15 

Scans of documents

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
701-002-029-009.pdf

Click to enlarge