Back

Folder: 701/2/56

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderKwiecień- czerwiec 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 190 to 197

Item description

Title Szyfrowana depesza premiera Paderewskiego do naczelnego wodza wraz z jego odpowiedzią 
AuthorPaderewski, Ignacy Jan;  
Type Telegram 
Description Na stronach - 194 - 197 jest oryginał szyfrowanej depeszy Paderewskiego. 
Abstract Depesza z informacją o wniesieniu skargi przez Tarybę oskarżającej Polskę o najazd na Wilno. Ponadto jest w niej wiadomość o dobrym wrażeniu, jakie wywołała w Paryżu odezwa komendanta Piłsudskiego po zdobyciu Wilna. Jest także prośba o natychmiastowe przysłanie pełnomocnictw dla delegatów na Kongres Pokojowy.W odpowiedzi Piłsudski depeszuje, iż nie ma żadnych starć z Litwinami i że pełnomocnictwa wyśle kurierem. 
Persons Dłuski, Kazimierz; Dmowski, Roman; Grabski, Władysław; Piłsudski, Józef;  
Places Paryż; Warszawa;  
Dates 1919-05-06; 1919-05-07 
Languages pl 
Date of the item 1919-05-06 

Scans of documents

190
191
192
193
194
195
196
197
701-002-056-190.pdf

Click to enlarge